Obce bližšie k vám


Program je zameraný na ochranu a obnovu kultúrneho
a prírodného dedičstva našich obcí

Obce bližšie k vám


Program je zameraný na ochranu a obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje VI. ročník grantového programu, ktorý je zameraný na obnovu lokálne významných pamiatok a na ochranu a skvalitnenie životného prostredia obcí a miest. V rámci tohto ročníka prerozdelíme finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.

Základné informácie o grante

  • podporíme obnovu lokálne významných historických a umeleckých pamiatok a ochranu a skvalitnenie životného prostredia obcí a miest,
  • oprávnení žiadatelia sú samosprávy (obce a mestá, resp. mestské časti),
  • neoprávnení žiadatelia sú obce a mestá, resp., mestské časti, ktoré dostali podporu od Nadácie Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2017,
  • podávanie žiadostí je možné v termíne 7. 3. – 13. 4. 2018, do 13.00 h, výlučne prostredníctvom elektronickej podateľne Nadácie Slovenskej sporiteľne,
  • výška podpory je v rozmedzí 4 000 – 6 000 eur/ projekt,
  • povinná spoluúčasť je 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu,
  • celková suma na prerozdelenie je 100 000 eur,
  • projekty budú hodnotené odbornou komisiou,
  • výsledky budú zverejnené 31. 5. 2018,
  • viac informácií nájdete nižšie v priloženej grantovej výzve.

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu:

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť