Obce bližšie k vám

Program je zameraný na obnovu lokálne významných pamiatok, ochranu životného prostredia a podporu vzdelávania prostredníctvom knižníc.

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 5. ročník grantového programu, ktorý je zameraný na obnovu lokálne významných pamiatok a ochranu a tvorbu životného prostredia. Novinkou v roku 2017 je podpora vzdelávania prostredníctvom mestských a obecných knižníc.

Odborná hodnotiaca komisia rozhodne o rozdelení prostriedkov medzi najprínosnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí medzi projekty sumu 100 000 eur.

 

Základné informácie o grante

  • podporíme obnovu lokálne významných pamiatok, ochranu a tvorbu životného prostredia a obecné a mestské knižnice
  • oprávnení žiadatelia sú samosprávy (obce a mestá, resp. mestské časti) ) alebo miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto
  • neoprávnenými subjektmi sú žiadatelia, ktorí boli podporení Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016
  • výška podpory je v rozmedzí 2 500 – 5 000 eur/projekt
  • povinná spoluúčasť je 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu
  • celková suma na prerozdelenie je 100 000 eur
  • projekty budú hodnotené odbornou komisiou
  • žiadatelia budú vyrozumení do 31. 5. 2017
  • 5. ročník grantového programu Obce bližšie k vám realizujeme v spolupráci s partnerom Nadácia Pontis
  • viac informácií nájdete nižšie v priloženej grantovej výzve                             

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu:

 

Dokumenty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť