#mamnato grant 2019/2020
Mesto blízke ľuďom


2. ročník grantového programu #mamnato pre projekty s realizáciou v roku 2020

#mamnato grant 2019/2020
Mesto blízke ľuďom

Druhý ročník grantového programu bol zameraný na podporu projektov, ktoré zlepšia život v tvojom okolí. Podporených bolo 25 projektov, pričom na každý projekt Nadácia Slovenskej sporiteľne prispela sumou 8 000 eur.

Zámerom grantového programu bolo nájsť projekty, ktoré prispievajú k reálnej zmene života v meste, obci, či komunite v duchu témy – Mesto blízke ľuďom. Hľadali sme nápady, ktoré sú verejnoprospešné, zodpovedné, inovatívne a zahŕňajú dobrovoľníctvo.

Základné informácie o grante

  • program bol otvorený pre podávanie žiadostí v termíne od 1. 10. – 31. 10. 2019 pre projekty s realizáciou v roku 2020,
  • oblasti podpory: Rozvoj životného prostredia a komunít, Inovácie v sociálnej oblasti a Komunitné vzdelávanie,
  • hodnotiaca komisia vybrala na priamu podporu 15 najlepších projektov a ďalších 100 projektov odporučila na verejné SMS hlasovanie, ktoré prebehlo od 20. 1. – 31. 1. 2020,
  • hlasovania sa zúčastnilo 112 080 ľudí a 10 projektov s najvyšším počtom hlasov získalo finančnú podporu,
  • výška podpory: 8 000 eur/projekt.

Kontaktné osoby v prípade záujmu o konzultácie: