#mamnato grant 2018/2019

#mamnato grant 2018/2019

Prvý ročník grantového programu bol zameraný na podporu projektov, za ktorými stoja hrdinovia lokálnych komunít. Podporených bolo 25 projektov verejnosti v celkovej sume 200 tisíc eur. Okrem toho mal grant aj zamestnaneckú časť, v ktorej bolo podporených 10 projektov v hodnote 50 tisíc eur.

Zámerom grantového programu bolo nájsť hrdinov – aktívne angažované osobnosti v regiónoch Slovenska, ktorí v rámci svojho pôsobenia v iniciatívach či inovatívnych programoch neziskových organizácií výrazne prispievajú k skvalitňovaniu života v lokálnej komunite, a tým prispievajú k pretváraniu našej krajiny.

Základné informácie o grante

  • program bol otvorený pre podávanie žiadostí v termíne 7.8. – 17.10.2018 pre projekty s realizáciou v roku 2019,
  • oblasti podpory: rozvoj komunityverejnoprospešné projekty so zameraním na vzdelávanie alebo kultúru, ochrana životného prostrediaaktívne využitie voľného času,
  • hodnotiaca komisia vybrala na podporu 10 projektov a ďalších 100 odporučila do verejného SMS hlasovania, ktoré prebehlo od 15.1. – 31.1.2019,
  • hlasovania sa zúčastnilo takmer 108 tisíc ľudí,
  • 15 projektov s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní získalo podporu,
  • výška podpory: 8 000 eur/projekt.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o informácie o konkrétnych podporených projektoch: