#mamnato grant – Mesto blízke ľuďom


2. ročník grantového programu #mamnato pre projekty s realizáciou v roku 2020

#mamnato grant – Mesto blízke ľuďom

Druhý ročník grantového programu je zameraný na podporu projektov, ktoré zlepšia život v tvojom okolí. Podporených bude 25 projektov, pričom na každý projekt Nadácia Slovenskej sporiteľne prispeje sumou 8 000 eur.

Zámerom grantového programu je nájsť projekty, ktoré prispejú k reálnej zmene života v tvojom meste, obci, či komunite v duchu témy – Mesto blízke ľuďom. Hľadáme nápady, ktoré sú verejnoprospešné, zodpovedné, inovatívne a zahŕňajú dobrovoľníctvo.

Základné informácie o grante

  • prihlásenie projektu v termíne 1. 10. – 31. 10. 2019 pre projekty s realizáciou v roku 2020, 
  • projekt spadá do jednej z troch oblastí: Rozvoj životného prostredia a komunít, Inovácie v sociálnej oblasti a Komunitné vzdelávanie, 
  • obsahuje prvky inovatívnosti, zodpovednosti a aktívne dobrovoľníctvo, 
  • hodnotiaca komisia vyberie na priamu podporu 15 najlepších projektov a ďalších 100 projektov odporučí na verejné SMS hlasovanie, ktoré prebehne od 20. 1. – 31. 1. 2020, 
  • po ukončení verejného SMS hlasovania získa podporu 10 projektov s najvyšším počtom hlasov, 
  • vybrané projekty podporíme sumou 8 000 eur, finančná spoluúčasť žiadateľa nie je povinná. 

Kontaktné osoby v prípade záujmu o konzultácie:

Dôležité dokumenty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť