#mamnato špeciál

#mamnato špeciál

Cieľom grantového programu je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Zámerom je podporiť udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru, do ktorých organizácie pretavia skúsenosti, ktoré získali počas prvej vlny pandémie.

V rámci grantového programu Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelila finančné prostriedky v celkovej výške 250 000 eur na realizáciu projektov v roku 2021.

Základné informácie o grante

  • grantový program bol otvorený pre podávanie žiadostí v termíne od 7. 10. – 6. 11. 2020 do 12.00 h pre projekty s realizáciou v roku 2021;
  • oblasti podpory: Inovácie v sociálnej oblasti, Rozvoj životného prostredia a Oživenie komunity
  • východiská každého projektu reflektujú poučenia získané počas pandémie – identifikáciu problémov a navrhnutie riešenia, ako pokračovať vo svojej činnosti aj za mimoriadnych podmienok;
  • Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla 34 vybraným projektom granty v minimálnej výške 5 000 € a v maximálnej výške 10 000 € na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie;
  • Nadácia vyčlenila na grantový program #mamnato špeciál sumu 250 000 eur.

Kontaktné osoby v prípade záujmu o konzultácie:

  • Pavla Mašková – 02/48 62 63 18, 
  • Mária Gharib – 02/48 62 38 34,
  • Lenka Križanová – 02/48 62 43 65.

E-mail: nadacia@slsp.sk