Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách

Venujeme 250 000 eur na projekty
v 2. ročníku Pre budúcnosť

Budúcnosť našej krajiny máme vo svojich rukách

Venujeme 250 000 eur
na projekty v 2. ročníku Pre budúcnosť