Odkaz pre budúcnosť?
Váš zelený projekt

Až 250 000 eur venujeme projektom
v 3. ročníku grantového programu Pre budúcnosť

Odkaz pre budúcnosť?
Váš zelený projekt

Až 250 000 eur venujeme
projektom v 3. ročníku
grantového programu Pre budúcnosť