Futbal to je hra!


Grantový program bol zameraný na skvalitnenie podmienok pre hranie futbalu detí po celom Slovensku.

  • športové vybavenie
  • technické vybavenie
  • rekonštrukcie malého rozsahu

V roku 2017 bol realizovaný posledný – ôsmy ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Futbal to je hra! Počas ôsmich rokov existencie tohto programu sme podporili spolu 206 projektov celkovou sumou viac ako 630 tisíc eur.

Základné informácie o grante

  • grantový program prebiehal každoročne v rokoch 2010 – 2017,
  • oprávnenými žiadateľmi boli futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou, ako aj mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov,
  • grant bolo možné žiadať na nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete), nákup technického vybavenia (kosačka, stopky), rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny),
  • v posledných rokoch o víťazných projektoch rozhodovalo verejné SMS hlasovanie,
  • finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte nebola povinná,
  • v rokoch 2013 a 2014 bola podpora udelená prostredníctvom Nadačného fondu SLSP v Nadácii Pontis.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o informácie o konkrétnych podporených projektoch: