Futbal to je hra

Grantový program zameraný na skvalitnenie podmienok pre hranie futbalu detí na Slovensku.

 • športové vybavenie
 • technické vybavenie
 • rekonštrukcie malého rozsahu

Základné informácie o grante

 • skvalitnenie podmienok pre hranie futbalu detí na celom Slovensku, 
 • grant je možné žiadať na športové a technické vybavenie a rekonštrukcie malého rozsahu, 
 • oprávnení žiadatelia sú futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne 3 roky, ako aj mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov, 
 • neoprávnené subjekty sú uvedené v grantovej výzve, 
 • výška grantu je 1 000 – 3 000 eur/projekt, 
 • v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa, 
 • posielanie žiadostí od 1. 5. do 19. 5. 2017, 
 • verejné hlasovanie na portáli www.pomahajtesnami.sk od 1. 6. do 16. 6. 2017, 
 • podporené budú automaticky projekty s najväčším počtom hlasov do sumy 45 000 eur, 
 • viac informácií nájdete nižšie v priloženej grantovej výzve.                                              

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu:

Dokumenty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť