Termíny do konca roka 2023 sú obsadené. Ak máte záujem o prehliadku v období január – jún 2024, napíšte na nadacia@slsp.sk. Zaradíme vás do zoznamu. Termíny sa budú prideľovať v novembri podľa poradia na zozname.

Erste Financial Life Park, skrátene FLiP, je inovatívne centrum finančného vzdelávania vo viedenskom Erste Campuse, ktoré podporuje know-how v oblasti peňazí a pomáha mladým ľuďom získať zručnosti potrebné na zodpovedné a nezávislé riadenie ich osobných finančných záležitostí. FLiP bol vytvorený ako praktické laboratórium, ktoré zábavnou a pútavou formou vysvetľuje problematiku financií, stimuluje kreatívne myslenie a rozhodovanie mladých. Zároveň im pomáha pochopiť dôsledky rozhodnutí pri správe ich peňazí. Počas 120 minútovej interaktívnej prehliadky vtiahne návštevníkov do deja kombinácia multimediálneho, digitálneho a osobného vedenia.

Prehliadky pre školy v slovenčine organizujeme počas školského roka tri až štyrikrát mesačne vo štvrtky, vždy o 13:00 a 14:00. Každá prehliadka je dvojhodinová. Na jeden termín je možné prihlásiť skupinu maximálne 32 žiakov. Skupiny sprevádzajú FLiP-om vyškolení lektori zo Slovenskej sporiteľne, ktorí vysvetľujú, ako fungujú jednotlivé stanovištia, a následne s návštevníkmi diskutujú o dosiahnutých výsledkoch.

Cestu si organizuje a hradí každá škola individuálne. FLiP je ľahko dostupný, nachádza v bezprostrednej blízkosti viedenskej vlakovej stanice Hauptbahnhof. Samotná prehliadka je bezplatná.

Formát prehliadky je prispôsobený veku:

  • Detektívi (10 – 14 rokov)
  • Objavitelia (15 – 17 rokov)
  • Experti (18 rokov a viac)

Návštevníci absolvujú päť stanovíšť, na ktorých používajú elektronické peňaženky (wallety) na riešenie úloh a zadávanie odpovedí: 

  • KONFIGURÁTOR – Plánovanie rozpočtu a vyhodnotenie
  • STRETNUTIE S REALITOU – Finančné rozhodnutia a ich dôsledky
  • TREZOR – Kartová hra, ktorá nabáda k diskusii o cenách a hodnote
  • FÓRUM NÁZOROV – Ekonomické témy a argumenty pre a proti
  • MYSLI GLOBÁLNE – Čo a ako spolu súvisí v globalizovanom svete

Kontakt: nadacia@slsp.sk, 0910 684 475.

Viac detailných informácii nájdete aj na stránke Erste Financial Life Park