FLiP


Možnosť pre slovenské školy navštíviť inovatívne centrum finančného vzdelávania vo Viedni.

Erste Financial Life Park, skrátene FLiP, ponúka 1 500 m² interaktívnej výstavnej plochy, tematické stanovištia a priestory určené na semináre a workshopy. Toto inovatívne centrum finančného vzdelávania, ktoré sa nachádza v Erste Campus vo Viedni, sprostredkúva návštevníkom informácie o dôležitosti financií v osobnom živote a takisto o úlohe bánk v hospodárstve. Ide o najväčšiu európsku iniciatívu na podporu finančného vzdelávania.

Od septembra 2017 zabezpečujeme v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a FLiP-om prehliadky v slovenskom jazyku pre školské skupiny zo Slovenska. Prehliadky sú určené pre druhý stupeň základných škôl a pre študentov stredných škôl. Počas školského roka máme k dispozícii 3 termíny mesačne, v každom sa môžu uskutočniť dve prehliadky, každá pre maximálne 32 žiakov. Skupiny sprevádzajú FLiP-om naši dobrovoľní lektori – zamestnanci Slovenskej sporiteľne, ktorí zároveň vysvetľujú, ako fungujú individuálne stanovištia a následne s návštevníkmi diskutujú o dosiahnutých výsledkoch.

Návštevníci sa vo FLiP-e počas dvojhodinovej prehliadky dozvedia zaujímavé informácie zo sveta financií a naučia sa, ako rozumne hospodáriť s peniazmi. Celá prehliadka prebieha hravou formou a je na mieru šitá trom cieľovým skupinám. Školské skupiny si môžu vybrať z troch bezplatných formátov prehliadok:

  • Detektívi (10 – 14 rokov)
  • Objavitelia (15 – 17 rokov)
  • Experti (18 rokov a viac)

Päť stanovíšť vysvetlí návštevníkom financie interaktívnou formou:

  • KONFIGURÁTOR – Plánovanie rozpočtu a vyhodnotenie
  • STRETNUTIE S REALITOU – Finančné rozhodnutia a ich dôsledky
  • TREZOR – Kartová hra, ktorá nabáda k diskusii o cenách a hodnote
  • FÓRUM NÁZOROV – Ekonomické témy a argumenty pre a proti
  • MYSLI GLOBÁLNE – Čo a ako spolu súvisí v globalizovanom svete

Wallety, takzvané elektronické peňaženky, sú tablety, ktoré návštevníci používajú na jednotlivých stanovištiach na riešenie úloh a zadávanie odpovedí na kvízové otázky.

Prehliadka je bezplatná, dopravu si školy zabezpečujú a financujú vo vlastnej réžii.

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa rozhodli až do odvolania pozastaviť prehliadky v Erste Financial Life Parku. O znovuotvorení vás budeme čoskoro informovať. Ďakujeme za pochopenie.