FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

Naše skúsenosti z oblasti vzdelávania a zvyšovania finančnej kultúry chceme rozširovať ďalej. Preto sme pripravili prvý vlastný komplexný program finančného vzdelávania pre školy s názvom FinQ.

Program FinQ pomáha od roku 2019 žiačkam a žiakom základných a stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií. Žiačky a žiaci sa učia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v ich každodennom živote. S problematikou financií a rozvoja finančnej kultúry sa stretnú vo viacerých vyučovacích predmetoch.

Vzdelávací program predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho pilierom je jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií (A1 - B2) v oblasti finančného vzdelávania, rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov.

Program FinQ je navrhnutý ako program celej školy a je realizovaný v súlade s oprávnením MŠVVaŠ SR o inovatívnom vzdelávaní učiteľov pre rozvoj profesijných kompetencií nevyhnutných pre 21. storočie. Program je vypracovaný odbornou vedeckou metodikou DaCoSiDe spoločnosti EDUAWEN EUROPE.

V roku 2022 program FinQ odštartoval novú etapu. Nadácia Slovenskej sporiteľneNadácia Národnej banky Slovenska založili neziskovú organizáciu FinQ Centrum s cieľom kvalitatívnej zmeny v oblasti finančného vzdelávania na Slovensku. Snahou FinQ Centra je rozšíriť program tak, aby v školskom roku 2025/2026 bol do programu zapojený každý tretí žiak základnej či strednej školy.

Viac informácií, kontakty a strategické dokumenty nájdete na webovej stránke: www.finq.sk.

FinQ Centrum, n.o.
Tomášikova 48
832 67  Bratislava
finq@finqcentrum.sk