Späť na Nové správy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje výzvu pre školy, ktoré majú záujem zapojiť sa od školského roka 2022/2023 do programu FinQ. V tejto výzve nájdete informácie o programe FinQ a jeho rozšírení o program EUQ, prínos programov pre školu, podmienky realizácie a stručný harmonogram jednotlivých aktivít. Priamo vo výzve sa dostanete aj na online prihlášku.

Termín uzatvorenia výzvy je 31. 5. 2021.

Viac informácií nájdete na www.finq.sk alebo kontaktujte Janu Kovaľovú kovalova.jana@slsp.sk / +421 910 685 784.