Novou správkyňou Nadácia Slovenskej sporiteľne od 13. januára 2020 je Barbara Henterová.

Doterajšia správkyňa, Danica Lacová, sa stáva programovou riaditeľkou FinQ, unikátneho programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy.

Nadácia Slovenskej sporiteľne vlani výrazne posilnila svoje strategické smerovanie a základným pilierom je rozvoj vzdelávania s dôrazom na finančné vzdelávanie. Vytvorila vlastný program – FinQ, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej kultúry na základných a stredných školách na Slovensku. „Za ostatné roky sme v nadácii urobili veľa dobrej práce. Vďaka nášmu najväčšiemu grantovému programu #mamnato sme podporili celý rad zaujímavých inovatívnych projektov, ktoré spájajú komunity či pomáhajú slabším. Chcem vysoko oceniť, že vystavanie programu FinQ, úspech #mamnato, kvalitatívny rozvoj mnohých dlhodobých partnerstiev dosiahol tím nadácie pod vedením Danice Lacovej, ktorej profesionalita a osobné nasadenie výrazne prispeli ku skvelým výsledkom nadácie počas uplynulých štyroch rokov. A keďže FinQ sa veľmi dynamicky rozvíja, v súčasnosti ho už reálne testujeme na školách, cítili sme potrebu podporiť program aj manažérsky a teší ma, že sa toho ujala práve Danica Lacová. Zároveň som rád, že ju na pozícii správkyne nahradí Barbara Henterová, ktorá má odborné i manažérske skúsenosti, pozná neziskový sektor, našu nadáciu i sporiteľňu. Som presvedčený, že bude naďalej úspešne rozvíjať verejnoprospešné projekty nadácie tak, aby dosahovali čo najhlbší pozitívny spoločenský dopad,“ vraví Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Barbara Henterová

Nadácia podporuje finančné vzdelávanie dlhodobo a snaží sa o kvalitatívnu zmenu. Vďaka tomu pred dvomi rokmi zostavila prvý vlastný vzdelávací program FinQ. „Uvedomujeme si, že bez rozvinutej finančnej kultúry stagnujú nielen ľudia a ich rodiny, ale aj celá spoločnosť. Inovatívnym programom FinQ chceme zásadne prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti a finančnej kultúry detí a mládeže,  pedagógov, rodičov i verejnosti. Vzhľadom na závažnosť témy, komplexnosť, hĺbku  a prepracovanosť programu som sa rozhodla v budúcom období naplno venovať riadeniu programu FinQ,“ vysvetľuje Danica Lacová, programová riaditeľka FinQ.

Barbara Henterová sa do Slovenskej sporiteľne vracia z materskej dovolenky. Pred ňou pracovala v banke ako vedúca oddelenia sponzoringu a podujatí. „Počas môjho doterajšieho profesionálneho života boli témy spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie vždy mojou srdcovou záležitosťou. Všetky moje doterajšie pozície však zahŕňali aj iné oblasti pôsobenia. Je pre mňa obrovskou satisfakciou a cťou, že teraz dostávam možnosť venovať sa na 100 % verejnoprospešným projektom Nadácie Slovenskej sporiteľne a v úzkej synergii s hodnotami našej banky rozvíjať jej misiu, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie,“ hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Jej cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chceme dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry. Za posledných desať rokov podporila Slovenská sporiteľňa spolu so svojou nadáciou projekty v celkovej výške 25 miliónov eur.

Cieľom prvého vlastného vzdelávacieho programu FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne je rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry u žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Jeho vznik podnietili samotné školy, ktoré cítia potrebu reagovať na stagnujúcu úroveň finančnej kultúry u mladých, čo môže v ich dospelom živote vyústiť do nesprávnych rozhodnutí, ktoré negatívne ovplyvnia kvalitu ich života.

Danica Lacová

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Vo svojej stratégii sa zameriava najmä na podporu projektov so širokým uplatnením v oblasti spoločenského života. Poslaním nadácie je aktívne pomáhať pri rozvoji spoločnosti prostredníctvom podpory kvalitných projektov. Nadácia Slovenskej sporiteľne nechce len darovať finančné prostriedky, ale prostredníctvom svojich aktivít dosiahnuť kvalitatívne spoločenské zmeny v oblasti vzdelávania, , sociálnych inovácií a sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, kultúry a športu.