Obce bližšie k vám 2018

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje aj v tomto roku grantový program
Obce bližšie k vám.

VI. ročník grantového programu je v tomto roku zameraný na obnovu lokálne významných pamiatok a na ochranu a skvalitnenie životného prostredia obcí a miest.   

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 7. 3. do 13. 4. 2018 do 13:00 h. Výsledky budú zverejnené 31. 5. 2018.

V roku 2018 nadácia prerozdelí finančné prostriedky v celkovej výške 100 000 eur.

 

Na tomto linku nájdete celú grantovú výzvu. Pred podaním projektu sa oboznámte so Všeobecnými grantovými pravidlami Nadácie Slovenskej sporiteľne a Informáciami o spracúvaní osobných údajov.