Nadácia Slovenskej sporiteľne získala certifikát transparentnej nadácie

Prvých sedem firemných nadácií a nadačných fondov vrátane Nadácie Slovenskej sporiteľne sa ziskom certifikátu Transparentná firemná nadácia/nadačný fond zaradilo medzi lídrov v transparentnosti v prostredí tretieho sektora. Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Na podujatí Fórum firemnej filantropie ocenenia odovzdával Martin Bútora.

„Transparentnosť je jednou z najdôležitejších hodnôt pre verejný priestor v 21. storočí“, uviedol Martin Bútora počas slávnostného odovzdávania a dodal, že „prehlbovanie transparentnosti je ten najlepší spôsob reakcie na situáciu, keď sa stráca dôvera ľudí v inštitúcie. Je to veľký krok správnym smerom."

Kódex transparentnosti zaväzuje firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.  

Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií. „Jedným z najdôležitejších je napríklad zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti nadácií,” uviedol tajomník ASFIN Fedor Blaščák. Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť, či a akú časť z výnosov z asignácie používajú firemné nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov.

 „Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či členské nadácie zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.   

Certifikát získala aj Nadácia Orange, Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Nadácia Tesco, Nadačný fond Telekom a Nadačný fond Slovenských elektrárni.