Aj tento rok podporíme futbalové kluby

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

V termíne od 1. 5. do 19. 5. 2017 môžu futbalové kluby, telovýchovné jednoty, mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov požiadať o grant na:

  • nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),
  • nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),
  • rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí sumu 45 000 eur na základe výsledkov verejného hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk

Na tomto linku nájdete celú grantovú výzvu.