Otvorený grantový program 2017

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií v oblastiach:  vzdelávanie, sociálna pomoc a zdravie, ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť, kultúra, šport, životné prostredie, veda a výskum.

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1. 3. do 31. 5. 2017 do 13:00 h. Všetci žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí priebežne, najneskôr do 60 dní odo dňa podania projektu. Výška podpory nie je ohraničená.

Na tomto linku nájdete celú grantovú výzvu.

 

Otvorený grantový program 2017