Obce bližšie k vám 2017

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje aj v tomto roku grantový program
Obce bližšie k vám.

V. ročník grantového programu, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc.  

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1. 3. do 12. 4. 2017 do 13:00 h. Všetci žiadatelia budú vyrozumení do konca mája. V roku 2017 nadácia prerozdelí finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.

 

Na tomto linku nájdete celú grantovú výzvu