Vývoj podielových fondov

O vývoji konkrétnych podielových fondov sa dozviete viac na stránke Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.