Základné údaje

+421

Vyplňte vaše rodné číslo.

Podmienkou na zriadenie tohto účtu je vek minimálne 15 rokov.

Na zriadenie účtu osobe mladšej ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Radi vás privítame spolu s vaším zákonným zástupcom v ktorejkoľvek pobočke.

Podmienkou na zriadenie tohto účtu je vek do 26 rokov. Vyberte si iný typ účtu.

Ľutujeme, maximálny vek na poskytnutie produktu je 63 rokov.

Ľutujeme, ale nevieme vám poskytnúť Pôžičku online. Navštívte ktorúkoľvek pobočku a nájdeme pre vás riešenie.

Zadajte výšku mesačného príjmu.

Počkajte prosím na spracovanie vašej poslednej žiadosti.

Podmienkou na získanie účtu je vek minimálne 18 rokov.

Ľutujeme, musíte byť plnoletý.

Pokračovať v procese je možné len ak používate technické zariadenie (počítač, tablet, mobil) s kamerou. Na vašom zariadení kamera nebola rozpoznaná, zvoľte iný spôsob overenia totožnosti.

Pokračovať v procese je možné len po prihlásení sa prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Pokiaľ nie ste našim klientom s Internetbankingom, zvoľte iný spôsob overenia totožnosti.

Zadali ste nesprávne rodné číslo. Musí obsahovať 9 číslic.

Vzdelanie a zamestnanie

Podmienkou na získanie úveru je pravidelný mesačný príjem.

  Bývanie

  Adresa trvalého pobytu

  Adresa na doručovanie

  Úver

  IBAN Kalkulačka

  Vyberte si jednu z možností overenia totožnosti

  Všetko vybavíte online.

  Overenie webkamerou a prevodom 0,01 € z Vášho účtu v inej banke.

  Potrebujete:

  • počítač s webkamerou
  • občiansky preukaz
  • vodičský preukaz alebo cestovný pas
  • účet v inej banke, ktorého ste majiteľom

  Stretnime sa u nás.

  V pobočke.

  Postup:

  • vyberte si pobočku, do ktorej chcete prísť
  • skontaktujeme sa s vami
  • dohodneme si stretnutie

  Prednú stranu občianskeho preukazu priložte ku kamere takto.

  Card Front

  Prednú stranu občianskeho preukazu priložte ku kamere takto.

  Card Front

  Priložte ku kamere prednú stranu občianskeho preukazu vydaného v SR. Povoľte zapnutie kamery, ak to vyžaduje Váš prehliadač. Potom stlačte Odfotiť.

  Skontrolujte, či je doklad vidieť celý a držte ho tak, aby neboli prekryté jeho časti. Údaje musia byť čitateľné.

  Je to v poriadku? Nie, opakovať Áno

  Zadnú stranu občianskeho preukazu priložte ku kamere takto.

  Card Front

  Priložte ku kamere zadnú stranu občianskeho preukazu a stlačte Odfotiť.

  Skontrolujte, či je doklad vidieť celý a držte ho tak, aby neboli prekryté jeho časti. Údaje musia byť čitateľné.

  Je to v poriadku? Nie, opakovať Áno

  Zoberte svoj vodičský preukaz alebo cestovný pas a priložte ku kamere stranu s fotografiou. Doklad musí byť vydaný v SR.

  Portrait

  Priložte ku kamere cestovný pas alebo vodičský preukaz a stlačte Odfotiť. Iné typy dokladov nie sú akceptovateľné.

  Skontrolujte, či je doklad vidieť celý a držte ho tak, aby neboli prekryté jeho časti. Údaje na fotke musia byť čitateľné.

  Je to v poriadku? Nie, opakovať Áno

  Takto sa pozrite do kamery, aby bolo vidieť celú Vašu tvár.

  Other ID

  Pozrite sa do kamery tak, aby bolo vidieť celú Vašu tvár a stlačte Záznam.

  Skontrolujte video, aby sme Vašu tvár vedeli porovnať s fotografiou na občianskom preukaze.

  Je to v poriadku? Nie, opakovať Áno

  Snímky boli uložené, môžete pokračovať ďalším krokom.

  Vyberte si pobočku, na ktorú chcete prísť.

  Návrhy zmlúv

  Pôžička na čokoľvek

  Vyhlasujem, že

  - súhlasím s poskytnutím údajov do úverového registra a s poskytnutím údajov do nebankového registra,

  - súhlasím s Vyhlásením k žiadosti o poskytnutie Pôžičky na čokoľvek,

  - oboznámil som sa s informáciami pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy o splátkovom úvere na diaľku a informáciou o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,

  - oboznámil som sa s Úrokovými sadzbami,

  - spĺňam podmienky pre vybraný súbor Poistenia k Úveru,

  - oboznámil som sa s Informáciou o sprostredkovaní poistenia a s informačným dokumentom o poistnom produkte,

  - oboznámil som sa s poistnými podmienkami a s Rámcovou poistnou zmluvou,

  - som výhradne rezidentom Slovenskej republiky pre daňové účely,

  - nie som rezidentom Spojených štátov amerických pre daňové účely a nie som ani štátnym občanom Spojených štátov amerických,

  - nie som osoba s osobitným vzťahom k Slovenskej sporiteľni, a.s.,

  - súhlasím s aktualizáciou mojich kontaktných údajov v súlade s údajmi vyplnenými v tomto formulári a Návrhu zmluvy,

  - zodpovedám za úplnosť, správnosť a pravdivosť mnou poskytnutých údajov.

  Vašu žiadosť nie je možné spracovať, ak niektoré z uvedených vyhlásení nepotvrdíte. Navštívte ktorúkoľvek z našich pobočiek, ak máte záujem o úver.

  Prosím, zadajte SMS kľúč GRID pozícia: EOK Slot 1: EOK Slot 2: EOK Slot 3: EOK Slot 4: EOK Slot 5:

  Ďakujeme Vám za záujem o pôžičku.

  Zavoláme Vám, aby sme si s Vami dohodli stretnutie v pobočke.


  Ďakujeme, vašu žiadosť o spotrebný úver sme prijali.  

  Z účtu vedeného na Vaše meno v ktorejkoľvek banke v SR zašlite na účet SK6209000000005073641020 platbu vo výške 0,01 EUR, ako variabilný symbol uveďte číslo návrhu. 

  Platba slúži na overenie Vašej totožnosti a obratom Vám ju vrátime.


  Ďakujeme, Vašu žiadosť sme prijali na spracovanie.

  O jej akceptácii Vás budeme informovať.

  Zašlite platbu vo výške 0,01 EUR z Vášho účtu v ktorejkoľvek banke v SR.

  Detailné informácie o platbe Vám zašleme na emailovú adresu. Uvedenú sumu Vám vrátime.


  Ďakujeme, Vašu žiadosť sme prijali na spracovanie.

  O jej akceptácii Vás budeme informovať.


  ×
  Mobilná aplikácia George
  Slovenská sporiteľňa, a.s.
  Teraz na Google Play
  Zobraziť