Referenčné sadzby RS1, RS2 pre výpočet poplatku za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou

Historické sadzby