Referenčné sadzby RS1, RS2 pre výpočet poplatku za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť