SPOROžíro senior

Výhodný účet pre poberateľov všetkých typov dôchodkov:

  • získate platobnú kartu VISA elektronická
  • s mesačným poplatkom 1 euro

Výhody SPOROžíra senior

  • je určený tým, ktorí poberajú starobný, invalidný, výsluhový, vdovský alebo sirotský dôchodok,
  • platobná karta VISA elektronická,
  • môžete si k účtu zriadiť aj služby elektronického bankovníctva Internetbanking George,
  • účet je určený všetkým od 0 rokov.

Ako si založíte SPOROžíro senior?

  • ak máte do 18 rokov, príďte so svojím zákonným zástupcom a preukážte sa občianskym preukazom alebo rodným listom,
  • ak máte viac ako 18 rokov, stačí vám občiansky preukaz,
  • podmienkou pre zriadenie je potvrdenie o poukazovaní dávok, resp. potvrdenie o priznaní dôchodku.

Súvisiace produkty