Space účet Študent


Ak máš 18 až 26 rokov, Space účet Študent si môžeš
otvoriť mobilom cez Georgea

  • platobná karta Space alebo vlastná karta
  • mobilná apka George, Google Pay alebo Apple Pay

Space účet Študent


Ak máš 18 až 26 rokov, Space účet Študent si môžeš otvoriť mobilom cez Georgea

  • platobná karta Space alebo vlastná karta
  • mobilná apka George, Google Pay alebo Apple Pay

Poplatok

0 € mesačne

Vek

15 – 26 rokov

Čo získam so Space účtom Študent za 0 €?

Apka George, s ktorou zadarmo na pár ťuknutí posielam či prijímam peniaze.

Info o všetkých obratoch na účte cez George Pushky.

Platenie mobilom cez Google Pay alebo Apple Pay.

Zdarma výbery z bankomatov Sporky, ktorých je úplne najviac.

Platobná karta Space VISA elektronická alebo dizajn vlastnej karty úplne podľa seba.

Potvrdenie o návšteve školy

  • potvrdenie o návšteve školy,
  • výkaz o štúdiu na vysokej škole (index),
  • preukaz študenta – len pre študenta dennej formy štúdia s vyznačeným nápisom „Študent“ (potrebné je zaslať sken prednej aj zadnej strany s tzv. známkou platnou pre školský rok, za ktorý sa potvrdenie predkladá).

Každý akademický rok po 1. septembri, najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom aktuálny školský rok začal.

Doklad o štúdiu naskenujte alebo prefoťte vo formáte JPEG (*.jpg, *.jpeg), PNG (*.png), DOC (*.docx) alebo PDF (*.pdf) a nahrajte sem:

  • potvrdenie o návšteve školy,
  • navyše aj adresu školy, e-mailovú adresu školy alebo telefónne číslo školy a prípadne referencie na kontaktnú osobu, ak tieto údaje nie sú súčasťou tlačiva „Potvrdenie o návšteve školy“.

Doklad o štúdiu naskenujte alebo prefoťte vo formáte JPEG (*.jpg, *.jpeg), PNG (*.png), DOC (*.docx) alebo PDF (*.pdf) a nahrajte sem:

Súvisiace produkty