Elektronické výpisy

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy z bežných a úverových účtov
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva (Internetbanking George, na mail)

Elektronické výpisy

 • výpisy PDF sú použiteľné na daňové účely,
 • výpisy sú zasielané do týchto kanálov elektronického bankovníctva:
  • Internetbanking – (A4 – PDF, SEPA XML, MT940),
  • e-mail – (A4 – PDF, SEPA XML, MT940),
  • MultiCash – (SEPA XML, MT940),
  • SWIFT – (MT940),
 • Internetbanking – zadanie nového výpisu a e-mailových notifikácií, prehľad zaslaných výpisov je k dispozícií v ľavej časti obrazovky v položke Výpisy a notifikácie,
 • ostatné kanály – pre aktiváciu výpisov v týchto kanáloch kontaktujte svojho poradcu.

Ako zmeníte papierový výpis na elektronický?

 • na hlavnej stránke Internetbankingu zvoľte Zmeniť papierový výpis na elektronický,
 • pokračujete kliknutím na Zrušiť výpis,
 • podpísaním bezpečnostným predmetom zmenu potvrdíte,
 • získate ročný elektronický výpis, ktorý si môžete zmeniť na mesačný alebo denný tlačidlom Zmeniť nastavenia,
 • vyberáte si aj, či vám budeme doručovať výpis cez Internetbanking alebo emailom,
 • ďalšie nastavenia nájdete v menu aplikácie pod položkou Výpisy a notifikácie.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť