Dohodnúť stretnutie v pobočke

Vopred si dohodnite stretnutie v pobočke a nečakajte v rade