Vy máte predstavu ako a kde chcete bývať a my zas nápad ako ju financovať 

Na stretnutí s nami uvediete, čo chcete financovať a my vám nájdeme riešenie šité na mieru.

 • dozviete sa všetky potrebné informácie o podmienkach poskytnutia úveru
 • váhate, či na to máte? Využite našu úverovú kalkulačku a vypočítajte si splátku úveru.

Sprievodca úvermi na bývanie

Požiadajte o úver

 • podajte žiadosť o úver s dvoma dokladmi totožnosti. Znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako zabezpečenie úveru, objednáme a zaplatíme za vás
 • odporúčame vám uzatvoriť aj Poistenie k úveru, ktoré vás môže ochrániť v prípade neočakávaných životných situácií
 • ak sú na posúdenie vašej žiadosti potrebné ďalšie doklady, predložte ich čo najskôr. O schválení úveru vás budeme informovať SMS správou
 • poistite svoj majetok pre prípad rôznych náhodných udalostí. Uzatvorte Poistenie nehnuteľnosti priamo u nás

Podpíšte s nami zmluvu

 • v prípade schválenia úveru si s vami dohodneme stretnutie, na ktorom podpíšete úverovú a záložnú zmluvu
 • kataster nehnuteľností vybavíme za vás

Čerpajte úver

 • pred čerpaním úveru je potrebné splniť podmienky dohodnuté v úverovej zmluve:
 • podpísaná záložná zmluva na zakladanú nehnuteľnosť
 • potvrdený návrh na vklad záložného práva do katastra
 • list vlastníctva s vyznačenou plombou vybavíme za vás
 • poistenie zakladanej nehnuteľnosti – ak si ho dohodnete u nás, nemusíte ísť do poisťovne

Bývajte podľa svojich predstáv a užívajte si nový domov

Poskytnutím úveru naše služby nekončia. Myslíme taktiež na rôzne životné situácie, v ktorých sa môžete ocitnúť, a pri ktorých budete potrebovať prispôsobiť podmienky. Ani vtedy sa neváhajte obrátiť na nás – sme tu s vami a sme tu pre vás.

Viac informácií