Zaistený vklad XXVII. (emisia vypredaná)

Investíciou do Zaisteného vkladu XXVII.* získate:

  • rastúce výnosy,
  • investíciu bez vstupného poplatku,
  • vklad chránený podľa Zákona o ochrane vkladov.

ZAISTENÝ VKLAD XXVII.

Mena EUR
Minimálny vklad 1 000,- EUR
Obdobie predaja** 10. 1. 2011 – 14. 1. 2011
Celkova doba viazanosti 5 rokov
(Doba viazanosti 1 rok, počet opakovaní Doby viazanosti 4x)
Výplata úroku ročne (k 14. 1.)
Úroková sadzba:  
Vklad je úročený počas Doby viazanosti týmito úrokovými sadzbami:
 

v období 14.1.2011 
do 13. 1. 2012 vo výške 
1,0 % p. a.

v období od 14.1.2012
do 13. 1. 2013 vo výške 
2,0 % p. a.

v období od 14.1.2013
do 13. 1. 2014 vo výške 
3,0 % p. a.

v období od 14.1.2014 
do 13. 1. 2015 vo výške 
4,0 % p. a.


v období od 14.1.2015 
do 13. 1. 2016 vo výške 
12 mesačného Euriboru zo dňa 12. 1. 2015

* S investíciou do finančných nástrojov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od druhu finančného nástroja, a ak sa jedná o komplexný finančný nástroj, aj od jeho podkladového aktíva. Hodnoty možného očakávaného zhodnotenia finančných nástrojov majú len informatívny charakter, nie sú záväzné a nie sú ani zárukou budúceho výnosu.
** Banka je oprávnená oznámiť Zverejnením, že ukončila predaj Bankového produktu s názvom Zaistený vklad XXVII. pred uplynutím obdobia predaja.

Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu

Zaistený vklad XXVII

Dátum od
do

Informácie o emisií

Dátum fixácie: 10.01.2011
Dátum splatnosti: 12.01.2015
Obdobie predaja: 10.1.2011 -14.1.2011
Deň splatnosti: 14.1.2016
Min. vklad: 1 000 Eur
Úroková sadzba: vklad je úročený počas Doby viazanosti týmito úrokovými sadzbami
  • v období od 14.1.2011 do 13.1.2012 vo výške 1,0 % p.a.
  • v období od 14.1.2012 do 13.1.2013 vo výške 2,0 % p.a.
  • v období od 14.1.2013 do 13.1.2014 vo výške 3,0 % p.a.
  • v období od 14.1.2014 do 13.1.2015 vo výške 4,0 % p.a.
  • v období od 14.1.2015 do 13.1.2016 vo výške 12 mesačného Euriboru zo dňa 12.1.2015.
  • Výška 12 mesačného Euribor zo dňa 12.1.2014 = 0,317 % p.a

Informacie o akciách

Názov akcie Hodnota fixácie
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť