Zaistený vklad XXV. (emisia vypredaná)

Investíciou do Zaisteného vkladu XXV.* získate:

  • rastúce výnosy
  • investíciu bez vstupného poplatku,
  • vklad chránený podľa Zákona o ochrane vkladov.

ZAISTENÝ VKLAD XXV.

Mena EUR
Minimálny vklad 1 000,- EUR
Obdobie predaja** 15. 11. 2010 - 10. 12. 2010
Celkova doba viazanosti 5 rokov
(Doba viazanosti 1 rok, počet opakovaní Doby viazanosti 4x)
Deň splatnosti 10. 12. 2015
Výplata úroku ročne (k 10. 12.)
Úroková sadzba:  
Vklad je úročený počas Doby viazanosti týmito úrokovými sadzbami:
 

v období od 10.12.2010 
do 9.12.2011 vo výške 
1,0 % p.a.

v období od 10.12.2011 
do 9.12.2012 vo výške 
2,0 % p.a.

v období od 10.12.2012 
do 9.12.2013 vo výške 
3,0 % p.a.

v období od 10.12.2013 
do 9.12.2014 vo výške 
4,0 % p.a.

v období od 10.12.2014 
do 9.12.2015 vo výške 
12 mesačného Euriboru zo dňa 08.12.2014

* S investíciou do finančných nástrojov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od druhu finančného nástroja, a ak sa jedná o komplexný finančný nástroj, aj od jeho podkladového aktíva. Hodnoty možného očakávaného zhodnotenia finančných nástrojov majú len informatívny charakter, nie sú záväzné a nie sú ani zárukou budúceho výnosu.
** alebo do dňa, kedy banka oznámi Zverejnením, že ukončila predaj Bankového produktu s názvom Zaistený vklad XXV.

Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu

Zaistený vklad XXV

Dátum od
do

Informácie o emisií

Dátum fixácie: 10.12.2010
Dátum splatnosti: 10.12.2015
Obdobie predaja: 15.11.2010 -10.12.2015
Deň splatnosti: 10.12.2015
Min. vklad: 1 000 Eur
Úroková sadzba: vklad je úročený počas Doby viazanosti týmito úrokovými sadzbami
  • v období od 10.12.2010 do 9.12.2011 vo výške 1,0 % p.a.
  • v období od 10.12.2011 do 9.12.2012 vo výške 2,0 % p.a
  • v období od 10.12.2012 do 9.12.2013 vo výške 3,0 % p.a
  • v období od 10.12.2013 do 9.12.2014 vo výške 4,0 % p.a
  • v období od 10.12.2014 do 9.12.2015 vo výške 12 mesačného Euriboru zo dňa 08.12.2014
  • Výška 12 mesačného Euribor zo dňa 08.12.2014 = 0,329 % p.a

Informacie o akciách

Názov akcie Hodnota fixácie
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť