Ako funguje pravidelné investovanie?

Jednoducho. Za vami zvolenú sumu nakúpite každý mesiac podiely vo vami zvolenom podielovom fonde. Pravidelne investovať môžete do troch typov fondov. Fondy investujú financie všetkých klientov do akcií alebo dlhopisov na finančných trhoch a tak sa ich snažia zhodnotiť.

Cena podielu sa mení podľa situácie na finančných trhoch. Niekedy ceny rastú a niekedy môžu klesať. Nebojte sa poklesov, investujete predsa na dlhé obdobie. Skúsenosti ukazujú, že po každom období poklesu prišlo obdobie rastu.

Máte možnosť získať vyšší výnos než na klasickom sporení alebo termínovanom vklade.
Fond maximalizovaných výnosov našim klientom priniesol za posledných päť rokov priemerný výnos 6,86 % ročne.

Pravidelné investovanie do fondov je ideálne ako sporenie na dlhšiu dobu (päť a viac rokov). Na krátkodobú rezervu využívajte naše klasické sporenia.

O to, aby vaše peniaze zarábali sa stará profesionálny tím našich odborníkov. O vklady sa už starať nemusíte. Automaticky každý mesiac odíde z vášho účtu vopred dohodnutá suma pravidelnej investície.

V najnutnejších prípadoch však vaše peniaze máte k dispozícií a môžete si ich vybrať.

Stav svojich peňazí si môžete pozrieť kedykoľvek cez Georgea

Porovnanie zhodnotenia vkladu pri sporení a pravidelnom investovaní

Na čo si odkladať?

Budúcnosť vašich detí

  • 20 eur mesačne
  • po dobu 20 rokov
  • získajte 8 255 €*

*očakávana nasporená suma cez Fond maximalizovaných výnosov

Na lepší dôchodok

  • 20 eur mesačne
  • po dobu 30 rokov
  • získajte 16 715 €*

*očakávana nasporená suma cez Fond maximalizovaných výnosov

Na vytúžené sny

  • 20 eur mesačne
  • po dobu 10 rokov
  • získajte 3 119 €*

*očakávana nasporená suma cez Fond maximalizovaných výnosov

V Georgeovi si môžete otvoriť sporenie do týchto fondov

Investičná kalkulačka

Výber fondu

Investícia

Očakávané zhodnotenie v %

Očakávané zhodnotenie v €

Očakávaná nasporená suma

Podielové fondy SPORO Eurový dlhopisový fond, SPORO Aktívne portfólio, SPORO Globálny akciový fond, SPORO Fond maximalizovaných výnosov, SPORO ŠIP Klasik, SPORO ŠIP Balans a SPORO ŠIP Aktív spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Podielové fondy SPORO ŠIP Klasik, SPORO ŠIP Balans a SPORO ŠIP Aktív sú zbernými fondmi, pričom minimálne 85 % majetku v týchto zberných fondoch je nepretržite investovaných do podielových listov príslušného hlavného fondu. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Vypočujte si podcast o investovaní

Investujte s Georgeom online alebo navštívte našu pobočku

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť