Investičný certifikát Bariérový EURO STOXX 2020 III