Investičné certifikáty SLSP RC Shell 2020 I

  • Podkladové aktívum: Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29)
  • Upisovacie obdobie: 27.11.2019 – 4.12.2019
  • Dátum vydania: 6.12.2019
  • Dátum splatnosti: 8.12.2020
  • Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR
  • Cena: 100,00 %
  • Fixná úroková sadzba: 8,00 % p.a.
  • Výplata kupónov (úroky): pri splatnosti, 8.12.2020
  • Termín oceňovania: 4.12.2020
  • Počiatočná/realizačná cena: 100,00 % uzatváracej ceny z 4.12.2019