Investičné certifikáty SLSP RC KB 2020 I

  • Podkladové aktívum: KOMERČNÍ BANKA AS (CZ0008019106),
  • Upisovacie obdobie: 5.8.2019 – 16.8.2019,
  • Dátum vydania: 20.8.2019,
  • Dátum splatnosti: 20.8.2020,
  • Menovitá hodnota: 25 000 CZK,
  • Cena: 100,00%,
  • Fixná úroková sadzba: 6,80% p. a.,
  • Výplata kupónov (úroky): pri splatnosti, 20.8.2020.