Investičné certifikáty SLSP RC Carl Zeiss Meditec 2020 I

 • Podkladové aktívum: CARL ZEISS MEDITEC AG (DE0005313704)
 • ISIN: SK4000015871
 • Upisovacie obdobie: 2.9.2019 – 13.9.2019
 • Dátum vydania: 17.9.2019
 • Dátum splatnosti: 17.9.2020
 • Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR
 • Cena: 100,00%
 • Fixná úroková sadzba: 8,00 % p.a.
 • Výplata kupónov (úroky): pri splatnosti, 17.9.2020
 • Termín oceňovania: 15.9.2020
 • Počiatočná/realizačná cena: 100,00% uzatváracej ceny z 13.9.2019
 • Kurz pri splatnosti: 100,00%