Hypotekárne záložne listy FIX 2021

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania emisie: 16. apríla 2008,
  • Dátum splatnosti emisie: 16. apríla 2021,
  • Výnos: 5,00 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 16. aprílu bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 66 387,84 EUR,
  • ISIN: SK4120005927 séria 01.

Registračný dokument zo dňa 23. apríla 2008, Súhrnný dokument zo dňa 23. apríla 2008 a Opis cenných papierov zo dňa 23. apríla 2008, schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. OPK-6351/2008-PLP zo dňa 30. apríla 2008, tvoria Prospekt cenného papiera a sú bezplatne prístupné v písomnej forme odo dňa 7. mája 2008 v sídle emitenta a tiež sú prístupné na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.