Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov

spoločnosti Nova Green Finance, a. s. 
s názvom „Dlhopis NGF EUR 2021 I“
ISIN: SK4120011933