Emisia EGB – AT0000A2B4G0

  • Underlying: HUGO BOSS AG (DE000A1PHFF7)
  • Start of Subscription Period: 11/5/2019
  • Issue Date: 11/29/2019
  • Maturity Date: 11/29/2024
  • Principal Amount: 1,000.00 EUR
  • Initial Issue Price: 100.00%
  • Memory Rate: 9.00%
  • Early Redemption Date: yearly, starting on 11/29/2020
  • Valuation Dates: 11/23/2020 (1); 11/22/2021 (2); 11/22/2022 (3); 11/22/2023 (4); 11/22/2024 (5)

V súvislosti s upisovacím obdobím od 5.11.2019 do 28.11.2019 týkajúcim sa ERSTE Memory Express Anleihe auf Hugo Boss AG 19-24, ISIN: AT0000A2B4G0 sériové číslo SNP 350 boli dňa 23.10.2019 na webovom sídle Emitenta (www.erstegroup.com) zverejnené Konečné podmienky a Súhrn. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii investičných certifikátov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že investičné certifikáty sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.