Dôchodkové sporenie


Vaše dôchodky pod jednou strechou:

 • starobné dôchodkové sporenie – II. pilier
 • doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier

I. pilier – Sociálna poisťovňa

 • Nezaistí vám dôstojný dôchodok.
 • Odvedené prostriedky nie sú vašim vlastníctvom.
 • Bez možnosti dedenia prostriedkov.

Výška dôchodku z I. piliera

Dôchodková náhrada prijímu je stanovená vo výške . (zdroj: Štatistický úrad)
Vek odchodu do dôchodku je stanovený štátom na 62 rokov a 6 mesiacov.

Vek odchodu do dôchodku

II. pilier – pre každého klienta do 35 rokov

 • Atraktívne zhodnotenie na rozdiel od I. piliera.
 • Dediteľnosť finančných prostriedkov v prospech vami určenej osoby.
 • Vy rozhodnete ako vám budú prostriedky vyplatené.
 • Na materskej dovolenke vám prispieva štát.

Dôchodok z I. a II. piliera

Celková nasporená suma v II. pilieri vo veku 64 rokov

Nasporené prostriedky z II. dôchodkového piliera sú v prípade úmrtia klienta dôchodkového piliera predmetom dedičského konania.
* Orientačné budúce zhodnotenie podľa typu zvoleného fondu (dlhopisový 0,5% p. a., zmiešaný 3% p. a., akciový 5% p. a., indexový 8% p. a.)

III. pilier – jediné sporenie s daňovou výhodou

 • Nadštandardné zhodnotenie aj vďaka príspevku zamestnávateľa.
 • Daňová úľava z vašich príspevkov až do 180 € ročne.
 • Sporenie je možné kedykoľvek prerušiť.
 • Možnosť vybrať časť prostriedkov po 10 rokoch.

Dôchodok z III. piliera

Celková nasporená suma v III. pilieri vo veku 62 rokov

Nasporené prostriedky z III. dôchodkového piliera sú v prípade úmrtia klienta dôchodkového piliera predmetom dedičského konania.
* Orientačné budúce zhodnotenie podľa typu zvoleného fondu (konzervatívny 0,5% p. a., vyvážený 3% p. a., rastový 6% p. a.).

Výsledný graf

Pri príprave boli použité dostupné ukazovatele, štatistiky (1Q2018) a analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Výpočty očakávaného zhodnotenia v dôchodkových fondoch nie sú garantované a nezohľadňujú vývoj niektorých ukazovateľov ako demografický vývoj, infláciu, pravidelnosť príspevkov klienta, zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dôchodkové sporenie a riziko a neistotu ohľadom budúceho vývoja výkonnosti dôchodkových fondov a i.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť