Slušný dôchodok
začína dobrým
sporením

Naplánujete si ho zopár klikmi

Slušný dôchodok
začína dobrým
sporením

Naplánujete si ho zopár klikmi

V mladosti na dôchodok myslí málokto. Pritom si stačí online zriadiť dôchodkové sporenie, ktoré vám vám pomôže finančne sa zaistiť.

Starobné dôchodkové sporenie – II. pilier

I. pilier spolu s II. pilierom predstavujú základný systém dôchodkového sporenia na Slovensku, do ktorého sú odvádzané povinné dôchodkové odvody zo mzdy sporiteľa.

Doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok

Dosiahnutie dôchodkového veku je najneskôr vo veku 64 rokov. Dožije sa ho približne 90 % žien a necelých 80 % mužov. Na dôchodku strávite priemerne 17 rokov. Odchodom do dôchodku môžete zažiť spotrebný šok. Preto je vhodné zapojiť sa do sporenia v II. pilieri, v ktorom sa zvyšuje šanca na lepší dôchodok, bez vynaloženia dodatočných prostriedkov. Ak chcete dosiahnuť dôchodok vo výške aspoň 70 % svojho hrubého príjmu, odporúčame vám sporiť aj v III. pilieri na úrovni aspoň 12 % vášho hrubého príjmu.

Zmluvné podmienky