Dôchodkové sporenie


Mať dôchodok vo vlastných rukách sa oplatí

  • starobné dôchodkové sporenie
  • doplnkové dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie – II. pilier

I. pilier spolu s II. pilierom predstavujú základný systém dôchodkového sporenia na Slovensku, do ktorého sú odvádzané povinné dôchodkové odvody zo mzdy sporiteľa.

Žiadne vynaloženie dodatočných prostriedkov

Ak sa zapojíte do II. piliera, nepredstavuje to pre vás potrebu vynaloženia žiadnych dodatočných prostriedkov. Povinné dôchodkové odvody zo mzdy sa rozdelia medzi I. a II. pilier.

Dôchodok vo vlastných rukách

Dôchodkový účet sa stane vaším osobným vlastníctvom. Vy rozhodujete o tom, v akom dôchodkovom fonde sa vám peniaze budú sporiť.

Dediteľnosť prostriedkov

Veľkou výhodou v porovnaní s I. pilierom je, že v prípade úmrtia zdedí finančné prostriedky z II. piliera vami určená oprávnená osoba alebo dedič.

Kedy začať so sporením

Výhodné je začať so sporením čo najskôr, ideálne od prvého zamestnania sa. Vstup do II. piliera je však limitovaný vekovo – do 35. roku života.

Doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier

III. pilier je dobrovoľný systém doplnkového dôchodkového sporenia. Je určený všetkým tým, ktorí sa nespoliehajú len na štátom vyplácaný dôchodok.

Príspevok zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže prispievať svojim zamestnancom do III. piliera určitú čiastku formou zamestnaneckého benefitu. Účastník si však môže sporiť aj bez príspevku zamestnávateľa.

Daňová úľava

III. pilier je sporenie s daňovou úľavou. Zaplatené príspevky účastníka sú odpočítateľnou položkou zo základu dane až do výšky 180 € ročne. Každý rok tak môžete ušetriť na dani 34,20 €.

Video

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok

Dosiahnutie dôchodkového veku je najneskôr vo veku 64 rokov. Dožije sa ho približne 90 % žien a necelých 80 % mužov. Na dôchodku strávite priemerne 17 rokov. Odchodom do dôchodku môžete zažiť spotrebný šok. Preto je vhodné zapojiť sa do sporenia v II. pilieri, v ktorom sa zvyšuje šanca na lepší dôchodok, bez vynaloženia dodatočných prostriedkov. Ak chcete dosiahnuť dôchodok vo výške aspoň 70 % svojho hrubého príjmu, odporúčame vám sporiť aj v III. pilieri na úrovni aspoň 30 % vášho hrubého príjmu.

Zmluvné podmienky

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť