Podriadené Dlhopisy 2023

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania: 2. novembra 2011,
  • Dátum splatnosti: 2. novembra 2023,
  • Výnos: kombinovaná úroková sadzba – vypočítaná podľa vzorca v Opise cenných papierov, vyplatený jednorázovo k 2. novembru 2023,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • ISIN: SK4120008111 séria 01.

Registračný dokument zo 17. mája 2011 schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-6105-1/2011 z 20. mája 2011 v znení Opisu cenných papierov z 18. augusta 2011 schváleného Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-9607-1/2011 z 22. augusta 2011, Súhrnný dokument z 13. septembra 2011 a Opis cenných papierov z 13. septembra 2011 schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-10338-1/2011 z 20. septembra 2011 tvoria Prospekt cenného papiera, sú bezplatne prístupné v písomnej forme od 3. októbra 2011 v sídle emitenta, odbor Riadenie bilancie a tiež sú prístupné na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.