Podriadené Dlhopisy 2022 II

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania: 2. november 2012,
  • Dátum splatnosti: 2. novembra 2022,
  • Výnos: kombinovaná úroková sadzba – vypočítaná podľa vzorca v Opise cenných papierov, vyplatený jednorazovo k 2. novembru 2022,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • ISIN: SK4120008749 séria 01.

Registračný dokument zo 17. mája 2012 schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-5353-1/2012 z 25. mája 2012, aktualizovaný Opisom cenných papierov z 2. augusta 2012 schváleným NBS rozhodnutím č. ODT-8326-1/2012 zo 7. augusta 2012, Súhrnný dokument z 9. augusta 2012 a Opis cenných papierov z 9. augusta 2012 schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím ODT-8575-1/2012 z 20. augusta 2012 tvoria Prospekt cenného papiera.