Podriadené Dlhopisy 2022

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania: 1. júna 2012,
  • Dátum splatnosti: 1. júna 2022,
  • Výnos: kombinovaná úroková sadzba – vypočítaná podľa vzorca v Opise cenných papierov, vyplatený jednorazovo k 1. júnu 2022,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • ISIN: SK4120008442 séria 01.

Registračný dokument zo 17. mája 2011 schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-6105-1/2011 z 20. mája 2011, aktualizovaný Opisom cenných papierov z 18. augusta 2011 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-9607-1/2011 z 22. augusta 2011, Opisom cenných papierov z 13. septembra 2011 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-10338-1/2011 z 20. septembra 2011 a Opisom cenných papierov z 28. októbra 2011 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-12028-1/2011 z 8. novembra 2011, Súhrnný dokument zo 14. marca 2012 a Opis cenných papierov zo 14. marca 2012 schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím ODT-2838-1/2012 z 22. marca 2012 tvoria Prospekt cenného papiera.