Podriadené Dlhopisy 2021

Základná charakteristika emisie

  • Dátum vydania: 1. august 2011,
  • Dátum splatnosti: 1. august 2021,
  • Výnos: kombinovaná úroková sadzba – vypočítaná podľa vzorca v Opise cenných papierov, vyplatený jednorazovo k 1. augustu 2021,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • ISIN: SK4120007907 séria 01.

Registračný dokument zo 17. mája 2011 schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-6105-1/2011 z 20. mája 2011, Súhrnný dokument z 26. mája 2011 a Opis cenných papierov z 26. mája 2011 schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-6415-1/2011 z 2. júna 2011 tvoria Prospekt cenného papiera, sú bezplatne prístupné v písomnej forme od 15. júna 2011 v sídle emitenta, odbor Riadenie bilancie a tiež sú prístupné na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.