Dlhopisy 2015

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania emisie: 10. decembra 2010,
  • Dátum splatnosti emisie: 10. decembra 2015,
  • Výnos: 1. rok 1,00 % p. a., 2. rok 2,00 % p. a., 3. rok 3,00 % p. a., 4. rok 4,00 % p. a. a 5. rok 12-mesačný EURIBOR + 0,50 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 10. decembru bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR,
  • ISIN: SK4120007568 séria 01.

Registračný dokument z 5. mája 2010 schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-6211-1/2010 z 12. mája 2010, aktualizovaný Opisom cenných papierov z 5. augusta 2010 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10178-1/2010 z 12. augusta 2010 a Opisom cenných papierov z 8. septembra 2010 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11450-1/2010 z 13. septembra 2010, Súhrnný dokument z 26. októbra 2010 a Opis cenných papierov z 26. októbra 2010 schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT-13395-1/2010 z 29. októbra 2010 tvoria Prospekt cenného papiera, sú bezplatne prístupné v písomnej forme od 12. novembra 2010 v sídle emitenta, odbor Riadenie bilancie a tiež sú prístupné na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.