Poistenie právnej ochrany

Neuznaná reklamácia alebo nedodaný tovar vás už nemusia trápiť:

 • právna rada cez telefón 24 hodín denne
 • úhrada nákladov so súdnym konaním
 • pre klienta banky a jeho rodinných príslušníkov

Výhody poistenia

Právna cesta je často poslednou možnosťou ako chrániť seba a záujmy svojej rodiny. Právne riešenie je však spojené so značnými finančnými výdavkami a veľmi časovo náročné. Myslite na to, že v spleti zákonov vám pomôže poistenie právnej ochrany. 

Vďaka poisteniu právnej ochrany máte istotu, že sa v prípade problémov môžete obrátiť na právnika, ktorý vám bude k dispozícii. Neuznaná reklamácia alebo nedodaný tovar vás už nemusia trápiť:

 • právna rada cez telefón do 24 hodín denne
 • úhrada nákladov so súdnym konaním
 • nemusíte poznať zákony ani právnikov, s presadzovaním vašich právnych záujmov vám radi pomôžeme
 • v prípade problému sa stačí spojiť s poisťovňou a skúsený právnik vám odborne a zrozumiteľne poradí
 • pohodlné a časovo nenáročné uzatvorenie poistenia cez telefón
 • poistenie je  bez starostí, poistné môžete platiť trvalým príkazom z vášho účtu v Slovenskej sporiteľni
 • pre klienta banky a jeho rodinných príslušníkov
 • poistná ochrana sa vzťahuje aj na spory súvisiace s motorovým vozidlom

Čo poistenie obsahuje

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo asistenčnú službu:

 • nonstop: 18 118, + 421 2 63 532 236 
 • e-mail: dispecing@1220.cz alebo dispecing@globalassistance.cz 

Korešpondenčná adresa:  GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.. , Údernícka 5, 851 05 Bratislava

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť