Poistenie osobných vecí a nehôd v domácnosti

Je súčasťou Sporenia na rezervu určené pre každého.

Dôležité čísla

Poistné plnenie

200 € na každú poistnú udalosť

Poplatky

0 € mesačne

Výhody poistenia osobných vecí a nehôd v domácnosti

Pokryje náklady spojené s týmito udalosťami:

  • strata alebo krádež osobných vecí. Poisťovňa uhradí napr. náklady spojené s výmenou stratených alebo odcudzených kľúčov, časového kupónu MHD, tiež náklady na kúpu tašky, peňaženky alebo dioptrických okuliarov,
  • krádež stravných lístkov,
  • zablokovanie dverí (príchod technika, výmena zámku),
  • havarijná situácia v domácnosti poisteného (napr. porucha vodovodného a kanalizačného potrubia, havária plynu, elektroinštalácie, vykurovacích zariadení),
  • porucha domáceho elektrospotrebiča (napr. chladničky, práčky, mrazničky, sušičky bielizne, umývačky riadu, elektrického sporáka),
  • poistné plnenie – max. do 200 eur za každú poistnú udalosť, max. 3 x ročne,
  • územná platnosť – Slovensko.

Kto je poistený?

  • Každý majiteľ Sporenia na rezervu.

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Súvisiace produkty