Poistenie odcudzenia mobilných zariadení

Aj toto poistenie je určené pre tých, ktorí sporia na rezervu.

Dôležité čísla

Poistné plnenie

1 000 € na každú poistnú udalosť

Poplatky

18 € ročne

Výhody poistenia odcudzenia mobilných zariadení

Uzatvára sa pre tieto riziká:

  • krádež mobilných zariadení ako mobilný telefón, tablet alebo notebook,
  • zneužitie SIM karty mobilného telefónu,
  • poistné plnenie – až do výšky 1 000 eur na jednu poistnú udalosť,
  • výška poistného – 18 eur ročne,
  • platba poistného – raz ročne,
  • územná platnosť – neobmedzene.

Kto je poistený?

  • majiteľ Sporenia na rezervu, ktorý uzatvorí Poistenie odcudzenia mobilných zariadení na základe poistnej zmluvy.

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Súvisiace produkty a služby