Poistenie nehnuteľnosti

Ochráňte majetok pred náhodnými udalosťami

 • výhodná investícia do ochrany životne dôležitých hodnôt
 • poistenie rodinného/rekreačného domu, bytu v osobnom vlastníctve, garáže, hospodárskej budovy alebo budovy vo výstavbe

Výhody Poistenia nehnuteľnosti

 • ochrana majetku pre prípad rôznych náhodných udalostí
 • uzatvoríte jednoducho a rýchlo v jednej zmluve spolu s úverom
 • splácanie poplatku v rámci úverovej splátky
 • výpočet poistnej sumy podľa rozlohy nehnuteľnosti v m²
 • výška spoluúčasti v prípade poistnej udalosti je 30 eur
 • balík poistného krytia EXCELENT – obsahuje poistné riziká:
  • združený živel (požiar, povodeň, vietor, zosuv, vodovod, náraz),
  • atmosférické zrážky,
  • vandalizmus – nezistený aj zistený páchateľ,
  • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti,
  • sprejerstvo,
  • krádež alebo lúpež z vnútorného priestoru,
  • nepriamy úder blesku,
  • skrat elektromotorov slúžiacich k prevádzke poistenej budovy,
  • spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia,
  • búrlivý vietor (min. 60 km/h),
  • znehodnotenie stavebného pozemku na základe úradného zásahu,
  • stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy na riziká združený živel,  
  • ploty a ohradové múry / nie oporné (do 100 m dĺžky) 

Podmienky Poistenia nehnuteľnosti

 • vstupný vek: 18 rokov
 • poskytnutý Úver na bývanie alebo Hypotekárny úver pre mladých
Viac informácií