Poistenie k Hypotekárnemu úveru pre mladých

V prípade neočakávaných situácií:

 • chráni vás pri splácaní úveru
 • jednoduché uzatvorenie poistenia v rámci úverovej zmluvy

Poistenie k Hypotekárnemu úveru pre mladých

 • ochrana pre prípad zložitých životných situácií  akými je smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania,
 • poistenie uzatvoríte jednoducho v rámci úverovej zmluvy,
 • poplatok za poistenie splácate v rámci úverovej splátky,
 • v prípade neočakávaných udalostí (smrti alebo plnej a trvalej invalidity poisteného) je úverová pohľadávka vyrovnaná priamo z poistného plnenia,
 • počas trvania pracovnej neschopnosti  alebo straty zamestnania poisťovňa hradí plnú výšku úverovej splátky,
 • získate nižší úrok Hypotekárneho úveru pre mladých pri využití programu Výhodný súčet.

Možnosti poistenia:

 • základný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita,
 • rozšírený súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť,
 • komplexný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná, neschopnosť, strata zamestnania.

Podmienky Poistenia k Hypotekárnemu úveru pre mladých:

 • vstupný vek: 18 – 35 rokov,
 • poskytnutý Hypotekárny úver pre mladých,
 • poistenie si môžete zriadiť maximálne k 3 úverovým zmluvám,
 • mesačné splátky úveru alebo úverov, ku ktorým sa môžete poistiť, nemôžu presiahnuť sumu 1 850 eur.
Viac informácií

Súvisiace produkty

.