Poistenie k úveru - Hypotekárny úver pre mladých

V prípade neočakávaných situácií

 • chráni vás pri splácaní úveru
 • jednoduché uzatvorenie poistenia v rámci úverovej zmluvy

Poistenie k Hypotekárnemu úveru pre mladých

 • ochrana pre prípad zložitých životných situácií  akými je smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania
 • poistenie uzatvoríte jednoducho v rámci úverovej zmluvy
 • poplatok za poistenie splácate v rámci úverovej splátky
 • v prípade neočakávaných udalostí (smrti alebo plnej a trvalej invalidity poisteného) je úverová pohľadávka vyrovnaná priamo z poistného plnenia
 • počas trvania pracovnej neschopnosti  alebo straty zamestnania poisťovňa hradí plnú výšku úverovej splátky
 • získate nižší úrok Hypotekárneho úveru pre mladých pri využití programu Výhodný súčet
 • možnosti poistenia:
  • základný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita
  • rozšírený súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť
  • komplexný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná, neschopnosť, strata zamestnania 
 • podmienky Poistenia k Hypotekárnemu úveru pre mladých:
  • vstupný vek: 18 – 35 rokov
  • poskytnutý Hypotekárny úver pre mladých
  • poistenie si môžete zriadiť maximálne k 3 úverovým zmluvám
  • mesačné splátky úveru alebo úverov, ku ktorým sa môžete poistiť, nemôžu presiahnuť sumu 1 850 €
Viac informácií