Poistenie domácnosti


Bývajte v pokojnom domove. Poradíme vám to správne poistenie

 • chráňte si zariadenie svojej domácnosti
 • poistenie vybavíte jednoducho telefonicky
 • poistné už od 0,13 eur denne
 • zadarmo asistenčné služby

Výhody poistenia

 • spoluúčasť 0 eur 
 • poistenie práčky sa vzťahuje na „pokazenie z akýchkoľvek príčin“
 • poistenie domácnosti aj na adrese prechodného bydliska 
 • v prípade sťahovania sú poistením kryté obidve domácnosti 
 • poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo majetku je automaticky súčasťou poistenia 
 • zadarmo asistenčné služby + predĺžená záruka elektrospotrebičov až do 48 mesiacov

Čo poistenie obsahuje

Združené živelné riziká – požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, povodeň a záplava, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, vodovodné škody, náraz dopravného prostriedku, atmosférické zrážky, a iné.

Ďalšie riziká – vandalizmus a krádež alebo lúpež, skrat elektromotorov, poškodenie/zničenie skla, spätné vystúpenie vody a iné.

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu?

 • non-stop Centrálny dispečing škôd 0850 200 200
 • zo zahraničia +421 2 57 281 670
 • alebo nahláste škodu online cez www.koop.sk   

Asistenčné služby vám pomôžu v prípade:

 • zablokovania vstupných dverí, pri strate alebo zalomení kľúča
 • ak je váš byt či dom pre poistnú udalosť neobývateľný
 • ak sa u vás doma objaví nežiadúci hmyz alebo iné živočíchy

V prípade potreby využitia asistenčných služieb kontaktujte GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o. 18118, zo zahraničia: +421 18118 alebo +421 2 63 532 236.

Po nahlásení škody vás bude do 24 hodín kontaktovať technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť