Poistenie domácnosti


Bývajte v pokojnom domove. Poradíme vám to správne poistenie

 • chráňte si zariadenie svojej domácnosti
 • poistenie vybavíte jednoducho telefonicky
 • poistné už od 0,07 eur denne
 • zadarmo asistenčné služby

Výhody poistenia

 • spoluúčasť 0 eur, 
 • poistenie práčky sa vzťahuje na „pokazenie z akýchkoľvek príčin“,
 • poistenie domácnosti aj na adrese prechodného bydliska, 
 • v prípade sťahovania sú poistením kryté obidve domácnosti, 
 • poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo majetku je automaticky súčasťou poistenia, 
 • zadarmo asistenčné služby, 
 • zadarmo predĺžená záruka elektrospotrebičov až do 48 mesiacov.

Čo poistenie obsahuje

Združené živelné riziká – požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, povodeň a záplava, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, vodovodné škody, náraz dopravného prostriedku, atmosférické zrážky, a iné.

Ďalšie riziká – vandalizmus a krádež alebo lúpež, skrat elektromotorov, poškodenie/zničenie skla, spätné vystúpenie vody a iné.

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu?

 • non-stop centrálny dispečing škôd 0850 200 200,
 • zo zahraničia +421 2 57 29 99 83,
 • alebo nahláste škodu online cez www.koop.sk

Asistenčné služby vám pomôžu v prípade:

 • zablokovania vstupných dverí, pri strate alebo zalomení kľúča,
 • ak je váš byt či dom pre poistnú udalosť neobývateľný,
 • ak sa u vás doma objaví nežiadúci hmyz alebo iné živočíchy.

V prípade potreby využitia asistenčných služieb kontaktujte GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. na telefónnom čísle 18 118, zo zahraničia +421 2 635 322 36.

Po nahlásení škody vás bude do 24 hodín kontaktovať technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Súvisiace produkty