Poistenie Detská poistka PLUS

Myslite na budúcnosť svojich detí už teraz. Toto poistenie im pomôže pri strate niektorého z rodičov.

Dôležité čísla

Poistné plnenie

20 000 €

Poplatky

18 € ročne

Vek

0 – 18 rokov

Výhody poistenia Detská poistka PLUS

Zvýšenie poistného plnenia až o sumu 20 000 eur v prípade úmrtia rodiča úrazom:

  • výška poistného – 18 eur ročne,
  • platba poistného – raz ročne,
  • územná platnosť – neobmedzene,
  • poistné plnenie – 20 000 eur, vyplatené na Detskú vkladnú knižku.

Kto je poistený?

  • Rodič dieťaťa, ktoré je majiteľom Detskej vkladnej knižky. Rodič je poistený pre prípad smrti následkom úrazu na základe poistnej zmluvy.

Súvisiace produkty a služby