Poistenie Detská poistka

Sporte svojim deťom na Detskú vkladnú knižku, ktorej súčasťou je aj poistenie Detská poistka.

Dôležité čísla

Poistné plnenie

7 000 €

Poplatky

0 € za poistenie

Vek

0 – 18 rokov

Výhody poistenia Detská poistka

V prípade smrti úrazom jedného z rodičov poisťovňa dieťaťu vyplatí 7 000 eur na Detskú vkladnú knižku:

  • výška poistného – 0 eur,
  • územná platnosť – neobmedzene,
  • možnosť zvýšiť poistnú sumu pre prípad úmrtia rodiča v dôsledku úrazu o 20 000 eur iba za 18 eur ročne s poistením Detská poistka PLUS.

Kto je poistený?

  • Rodič dieťaťa, ktoré je majiteľom Detskej vkladnej knižky. Rodič je poistený pre prípad smrti následkom úrazu na základe poistnej zmluvy.

Súvisiace produkty