Cestovné poistenie k platobným kartám


Poistite sa proti neočakávaným situáciám:

  • celoročne s neobmedzeným počtom vycestovaní
  • náklady súvisiace s COVID-19
  • do celého sveta za nízky ročný poplatok

Výhody poistenia

Čo poistenie obsahuje

Rozsah poistného krytia

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

Súvisiace produkty

Dokumenty k poisteniu