Cestovné poistenie k platobným kartám

Poistite sa celoročne proti neočakávaným situáciám:

 • získate poistenie počas celého roka
 • na všetky cesty do zahraničia
 • nízky ročný poplatok

Výhody Cestovného poistenia k platobným kartám

 • bude vás ochraňovať pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do zahraničia,
 • ročný poplatok poistenia iba 17 eur,
 • ste poistený počas celého roka a nemusíte sa tak viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia,
 • základné riziko – poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
 • pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko,
 • poistenie trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež), resp. v čase kedy držiteľovi karty v zahraničí bola vydaná tzv. núdzová platobná karta (Emergency Card),
 • individuálne cestovné poistenie chráni len držiteľa medzinárodnej platobnej karty,
 • rodinné cestovné poistenie – spolu s poisteným držiteľom karty sú poistení aj jeho rodinní príslušníci (manžel/-ka alebo druh/-žka, deti do ich 19. roku veku bez ohľadu na ich počet),
 • poistné krytie cestovného poistenia závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa bude poistenie uzatvárať,
 • poistenie si môžete zriadiť na Pobočke,Internetbankingu alebo cez Klientske centrum.

Podmienky Cestovného poistenia k platobnej karte:

 • vek nad 18 rokov,
 • vydaná debetná platobná karta Slovenskej sporiteľne.
Viac informácií

Súvisiace produkty

.