Cestovné poistenie k platobným kartám


Poistite sa celoročne proti neočakávaným situáciám:

 • získate poistenie na celý rok s neobmedzeným počtom vycestovaní
 • na všetky cesty do celého sveta
 • nízky ročný poplatok

Výhody poistenia

 • bude vás ochraňovať pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do celého sveta,
 • pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko,
 • ste poistený počas celého roka a nemusíte sa tak viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia,
 • poistenie trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež)
 • rodinné cestovné poistenie chráni aj rodinných príslušníkov držiteľa karty (manžel/-ka alebo druh/-žka, deti do ich 19. roku veku bez ohľadu na ich počet),
 • rodinní príslušníci môžu vycestovať aj samostatne, bez prítomnosti držiteľa karty.
 • ročný poplatok poistenia už od 17 eur.

Čo poistenie obsahuje

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
 • Poistenie batožiny,
 • Poistenie trvalých následkov a smrti následkom úrazu,
 • Poistenie zodpovednosti za škodu,
 • Poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí,
 • Poistenie nepojazdného motorového vozidla,
 • Storno zájazdu (so zahrnutím storna letenky),
 • Poistenie predčasného návratu zo zájazdu,
 • Asistenčné služby,
 • Náklady na cestu príbuzného.

Rozsah poistného krytia

Rozsah poistného krytia v cestovnom poistení závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa bude poistenie uzatvárať.

Druh poistenia VISA elektronická
Maestro
Maestro Business
VISA Classic
Mastercard Mass
VISA Business
Mastercard Business
Mastercard World
Mastercard Gold Business
Maximálne trvanie cesty 60 90 90 120
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 100 000 EUR
spoluúčasť 0
100 000 EUR
spoluúčasť 0
100 000 EUR
spoluúčasť 0
150 000 EUR
spoluúčasť 0
Poistenie batožiny 1 000 EUR/
1 vec 250 EUR
1 000 EUR/
1 vec 250 EUR 
1 000 EUR/
1 vec 250 EUR
1 500 EUR/
1 vec 500 EUR
Trvalé následky úrazu 7 000 EUR 7 000 EUR 15 000 EUR 20 000 EUR
Smrť následkom úrazu 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR

Individuálne poistenie

17,00 € 27,00 € 35,00 € 40,00 €
Rodinné poistenie 40,00 € 62,00 € nie 95,00 €

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu CORIS, na tel. č. +421 / 2 / 53 41 63 71.

Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne (v slovenskom jazyku).

Ako nahlásiť škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

 • obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko,
 • písomne na určenom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.koop.sk,
 • vyplnené tlačivo a požadované doklady je potrebné podpísané zaslať na adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť