Cestovné poistenie k platobným kartám

Poistite sa celoročne proti neočakávaným situáciám:

 • získate poistenie na celý rok s neobmedzeným
  počtom vycestovaní
 • na všetky cesty do celého sveta
 • nízky ročný poplatok

Výhody poistenia

 • bude vás ochraňovať pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do celého sveta,
 • ročný poplatok poistenia už od 17 eur,
 • ste poistený počas celého roka a nemusíte sa tak viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia,
 • pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko,
 • poistenie trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež)
 • rodinné cestovné poistenie chráni aj rodinných príslušníkov držiteľa karty (manžel/-ka alebo druh/-žka, deti do ich 19. roku veku bez ohľadu na ich počet), 
 • rodinní príslušníci môžu vycestovať aj samostatne, bez prítomnosti  držiteľa karty

Čo poistenie obsahuje

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie trvalých následkov a smrti následkom úrazu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí

 

 • Poistenie nepojazdného motorového vozidla
 • Storno zájazdu (so zahrnutím storna letenky)
 • Poistenie predčasného návratu zo zájazdu
 • Asistenčná služba
 • Náklady na cestu príbuzného

 

Rozsah poistného krytia v  cestovnom poistení závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa bude poistenie uzatvárať

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu CORIS, na tel. č. + 421 / 2 / 53 41 63 71.

Asistenčná služba je Vám k dispozícii 24 hodín denne (v slovenskom jazyku).

Ako nahlásiť škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

 • obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko
 • písomne na určenom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.koop.sk  
 • vyplnené tlačivo a požadované doklady je potrebné podpísané zaslať na adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť